Tiimi- ja ryhmäcoaching

Tiimi- ja ryhmäcoaching ovat tehokkaita kehittämisen muotoja, joiden toteutus on räätälöitävissä asiakkaiden tarpeisiin.

Tiimicoaching

Tiimicoaching suuntautuu tiimin kehittämiseen ja fokus on tiimin yhteisissä toimintatavoissa ja tiimikulttuurissa. Miten hyvin tiimin toiminta tukee sen tavoitteiden saavuttamista, mitkä ovat tiimin vahvuudet ja mitä kehitysalueita tiimillä on – nämä ovat kaikki keskeisiä teemoja useimmissa tiimicoaching-toteutuksissa.

Tiimicoaching sopii erilaisten tiimien kehittämiseen:

  • Johtoryhmät
  • Linjaorganisaation tiimit, matriisitiimit, projektitiimit
  • Hallitukset

 
Meillä on käytössämme myös Team Coaching Internationalin ainutlaatuinen Team Diagnostic™ kysely, jonka kautta tiimicoachingissa päästään heti kiinni tulosten kannalta oleellisiin kysymyksiin.

Lue lisää tiimicoachingista

Ryhmäcoaching – oppimista ja jakamista

Ryhmäcoachingiin osallistujia yhdistää usein samanlainen rooli (esimerkiksi johtamiseen liittyen) tai samanlaiset tavoitteet (uramuutokset /coaching-taitojen kehittäminen).

Onnistuneessa ryhmäcoachingissa käsitellään kaikkia osallistujia motivoivaa teemaa:

  • Organisaation sisäinen sparraus ja vertaistuki (esimiehet tai muu ryhmä) organisaation muutostilanteissa tai johtamisen kehittämishankkeissa
  • Eri organisaatiosta tulevien osallistujien välinen sparraus ja oppiminen (esim. johtoryhmäläiset, esimiehet, HR-ammattilaiset, viestinnän ammattilaiset jne).
  • Coachingin harjoittelu pareina teemoja käsiteltäessä voi olla osa ryhmäcoachingia.

 
Kysy lisää tiimicoachingin ja ryhmäcoachingin toteutusvaihtoehdoista sinun organisaatiossasi.

Ota yhteyttä

Pirkko Aminoff 050-3038263 pirkko(at)coachpointti.fi

Sari Ilo 050-3214156 sari(at)coachpointti.fi

Sanna Parrila 040-5043678 sanna(at)coachpointti.fi

IN ENGLISH