Certified Focus Coach

Miksi sinun kannattaa osallistua koulutukseemme

Työelämässä tarvitaan laadukkaita kohtaamisia ja oppimista edistävää toimintakulttuuria. Viisaus, osaaminen ja näkemyksellisyys ovat meissä kaikissa. Tämän potentiaalin hyödyntämiseen tarvitsemme erityistä tavoitteellista tapaa olla vuoropuhelussa keskenämme. 

 

Asiantuntijoiden ja esimiesten yksi tärkeimmistä tehtävistä on omavaraistaa ympärillään olevia ihmisiä.  Heitä pitää osata kannustaa etsimään uusia ratkaisuja ja oppimaan yhdessä muiden kanssa. Coachaavalla tavalla toimiessamme siirrymme kertomisen kulttuurista kysymisen kulttuuriin. Kun kysymme, osoitamme samalla arvostusta ja annamme mahdollisuuden uusille tulokulmille, ratkaisuille ja
oppimiselle.

 

Coachingia voi soveltaa hyvin moninaisissa ympäristöissä; johtamisessa, ohjauksessa, myynnissä, rekrytoinnissa, palavereissa, kahden keskisissä keskusteluissa ja tiimityössä. 

 Lupaamme ammatillista kehittymistä

Saat käytännönläheisen ja syvällisen otteen omaan ammatilliseen kehittymiseesi coachina.  Koulutuksemme kehittää itsetuntemustasi ja tuo sinut lähemmäs omaan persoonaasi sopivaa tapaa olla vuorovaikutussuhteissa.

 

Kannustamme kaikilla tavoin tavoitteelliseen otteeseen ja uskomme, että hyvä coaching tuottaa myös tuloksia. 

 

Koulutus järjestetään ICF eettisten ohjeiden ja ammattitaitovaatimuksien mukaan (Kansainvälinen coaching federaatio) Koska ohjelma on myös pilotti, varmistamme huolellisesti, että laatuvaatimukset täyttyvät ohjelman kuluessa. Ohjelman virallinen akkreditointi (ACTHS) haetaan ohjelman päätyttyä ICF:ltä ja sen jälkeen osallistujat voivat halutessaan hakea ICF sertifioitua coach pätevyyttä. Opastamme ja autamme osallistujia koko prosessin läpi. Ammattimaisesti coacheina toimiville tai esimerkiksi valmennusalan yrittäjille suosittelemme lämpimästi ICF sertifioinnin hakemista.

Koulutuksen kesto

Kahden päivän jaksoissa yhteensä 10 päivää 3/ 2017- 11/2017

 

Ohjelman toteutuksessa käytämme kahden lähipäivän osalta webinaareja, jolloin
voimme hyödyntää valmentajaresursseja myös Oulun ulkopuolelta.

Kenelle?

Koulutus sopii kaikille valmentamisen taitoja työssään tarvitseville. 

 • Johtajille
 • valmentajille ja kouluttajille
 • konsulteille
 • HR- ammattilaisille
 • muissa vaikuttamistehtävissä oleville asiantuntijoille
Koulutuksen elementit

Lähiopetus ja webinaarit
Koulutus sisältää 10 intensiivistä lähiopetuspäivää, joiden aikana perehdytään coachingin eettisiin periaatteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin, avataan coachingin teoreettisia perusteita ja menetelmällisiä lähtökohtia sekä coaching-prosessia. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on osallistujan coaching- profiilin luominen omia ammatillisia vahvuuksia hyödyntäen. Ainakin kahden koulutuspäivän osalta hyödynnämme webinaareja, jolloin osallistujat voivat osallistua valmennukseen esim omalta työpisteeltään. 

 

Coaching Demot 
Jokaisella lähiopetusjaksolla toteutetaan coaching demoja, joiden avulla harjoitellaan coachingin toteuttamista. Ensimmäisellä jaksolla coachina toimii kouluttaja. Muilla jaksoilla coach ja coachattava parit muodostetaan opiskelijoista. Jokainen opiskelija
toimii vähintään kerran coachattavana ja coachina. Muut osallistujat seuraavat demoja ja antavat niistä palautetta. 

 

Vertaiscoaching
Koulutukseen kuuluu myös 8 tuntia coaching harjoittelua lähiopetuspäivien ulkopuolella. Opiskelijoista muodostetaan vertaiscoaching pareja, jotka sopivat keskenään aikataulut vertaiscoachingin toteuttamiselle. Jokainen opiskelija toimii 4 tuntia (á60min) coachina ja coachattavana. Vertaiscoachingista voi toteuttaa osan myös puhelin- tai virtuaalicoachingina. 

 

Henkilökohtainen coachingkeskustelu kouluttajan kanssa
Jokainen opiskelija on oikeutettu yhteen coachingkeskusteluun (á60min) kouluttajan kanssa. Keskustelu voi palvella oman coachingprofiilin rakentamista tai muuta opiskelijan  määrittävää tavoitetta.

 

Teemaprojekti
Jokainen opiskelija valitsee coachingiin liittyvän teeman, johon haluaa perehtyä syvemmin koulutuksen aikana. Teemaprojekti suoritetaan 2-3 hlön ryhmissä.Teemaprojektiin sisältyy aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja/tai muuhun
materiaaliin perehtymistä. Teemaprojektin on tarkoitus hyödyttää osallistujan
ammatillista kehittymistä mutta myös yksilönä,  ihmisenä. Teemaprojektin aiheet ovat
laajasti coachingin soveltamiseen liittyviä asioita esimerkiksi oman tiimin
vuorovaikutuksen terästäminen, henkilökohtaisten keskustelujen ja kohtaamisten
parantaminen kollegoiden, asiakkaiden tai johdettavien kanssa. 

 

Coaching profiili 
Koulutusprosessin aikana jokainen opiskelija rakentaa oman coaching -profiilin,
jonka tavoitteena on auttaa opiskelijoita tunnistamaan omia vahvuuksiaan coachina
sekä markkinoimaan omaa osaamistaan. 

Lähiopetusjakson sisällöt ja päivämäärät
Lähiopetusjakson sisällöt ja päivämäärät

1. Coachingin perusta 
13.-14.9.2017

 • eettiset ohjeet ja ammattitaitovaatimukset (ICF)
 • coaching prosessi ja käytännön harjoitteet 
 • oma tapa viedä coachingia käytäntöön

 

2. Coaching suhteen luominen ja oppimista edistävä vuorovaikutus
14.-15.10.2017

 • luottamuksen ja läheisyyden rakentaminen
 • coachaava läsnäolo 
 • aktiivinen kuuntelu
 • suorat, vahvat kysymykset 

 

3. Toiminnan suunnittelu ja tavoitteellisuus
14.-15.12.2017

 • coaching ja organisaatio, organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • yhteistyön käynnistäminen asiakkaan / tilaajaorganisaation kanssa
 • coaching -prosessin suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen
 • coaching sopimuksen laadinta

4. Edistymisen ja vastuullisuuden hallinta
31.1-1.2.2018

 • coachin vastuu, asiakkaan vastuu
 • tehokas tehtäväksi anto ja prosessin ylläpito
 • toiminnan motiivi ja merkityksellisyys

 

5. Coaching prosessin arviointi ja coachina kehittyminen
20.-21.3.2017

 • arvioinnin muotoja ja työvälineitä
 • arvioinnin toteuttaminen coaching –prosessin eri vaiheissa
 • oma coaching profiili ja kehittymistavoitteet
 • koulutusprosessin arviointi ja Diplomien jako
Ilmoittautuminen ja lisätiedot

KOULUTTAJAT

Kouluttajina toimivat Pointin coachit KT Sanna Parrila, KM ja psykologi Sari Ilo.
Kouluttajat ovat kouliintuneet moninaisissa työelämän johtamis- sekä
asiantuntijatehtävissä.  He kaikki ovat myös sertifioituja coacheja joko ACC- tai PCC-
tasoilla. Lue lisää kouluttajista.

 
Koulutuspaikka
Hotelli Lasaretti
Kasarmintie 13
90101 Oulu

 

Soita meille, kerromme mielellämme lisää!
Sari 050-3214156
Sanna 040-5043678

Koulutuksen hinta

3600 €

+ alv 24%
Laskutus mahdollista kolmessa erässä

 

Ilmoittautuminen
28.2.2017 mennessä


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/fs2/48/coachpoi/public_html/wp-content/themes/pointii/loop-single.php on line 33

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/fs2/48/coachpoi/public_html/wp-content/themes/pointii/single.php on line 15