Valmentava organisaatiokulttuuri

Organisaatiokulttuuri on noussut yhä tärkeämmäksi menestystekijäksi. Organisaatiokulttuuri koostuu asenteista, uskomuksista ja käyttäytymisistä, jotka voivat olla myös tiedostamattomia. Uusille jäsenille se välittyy tapoina ja ”meidän mallina” havaita, ajatella ja tuntea.

Ympäristön nopea muutosvauhti on myös asettanut organisaatiot uudenlaisen haasteen eteen – niiden on löydettävä keinot tehdä joustavuudesta ja jatkuvasta oppimisesta sekä kehittymisestä osa kulttuuriaan. On yhä tärkeämpää kehittää systemaattisesti koko organisaatiota niin, että tarpeen mukaan sekä vastuunotto ja ongelmien ratkaiseminen itsenäisesti että toisaalta proaktiivisuus, yhteistyö ja yhdessä oppiminen mahdollistuvat. Luottamukseen perustuva, johdon ja kaikkien työntekijöiden vahvuuksien ja kehittymisalueiden tuntemiseen pohjautuva kulttuuri luo pohjan vastuun ottamiseen, osallistumiseen ja kehittymiseen kannustavalle ilmapiirille.

 

Kun strategiaa tukevan organisaatiokulttuurin kulmakivet on määritetty, voidaan johtaminen ja toimintatavat rakentaa niiden pohjalta. Valmentava johtamiskulttuuri kannustaa kaikkia organisaatiossa etsimään itse ratkaisuja, tekemään yhteistyötä ja ottamaan vastuuta.

Valmennamme johtoa, esimiehiä ja kaikkia organisaatioissa coaching-taitojen ja coachingin vaatiman ajattelutavan omaksumisessa. Palveluitamme ovat:

  • Coaching-taidot ja ajattelutapa johtamisessa ja esimiestyössä
  • Palautekulttuurin ja vuorovaikutuksen kehittäminen koko organisaatiossa
  • Coaching-taitojen valmennus asiantuntijoille
  • Muutosten viestintä, toteuttaminen ja muutoksiin sitouttaminen
  • Ryhmä-coaching ja tiimicoaching uudistumisen tueksi

Lue lisää organisaatiokulttuurin kehittämisestä ja digiajan tuomista haasteista johtamiselle ja kulttuurin kehittämiselle.

Point järjestää myös ICF:n ydinkompetenssien ja eettisten ohjeiden mukaista coaching-taitojen koulutusta.


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/fs2/48/coachpoi/public_html/wp-content/themes/pointii/loop-single.php on line 33

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/fs2/48/coachpoi/public_html/wp-content/themes/pointii/single.php on line 15