Coachingtoimisto Pointti

Tuemme uudistuvia organisaatioita strategian toteuttamisessa rohkealla ja ammattimaisella tavalla. Uskomme kohtaamisten voimaan, olipa sitten kyseessä yksilö, työtiimi, johtoryhmä, koko henkilöstö tai asiakas.

Coachingpalvelut

Me Pointissa olemme coachingin osaajia. Toimimme Helsinki – Oulu –akselilla coacheina sekä yksilöille että tiimeille ja ryhmille ja valmennamme organisaatioita coachingtaidoissa. Tarjoamme myös ammattimaista coach-koulutusta Oulussa.

 

Coachingin lähtökohta on vahva usko yksilöiden ja tiimien kykyyn kehittyä. Tukemisen ja haastamisen tapaino on coachingin ytimessä ja mahdollistaa uusien näkökulmien ja oivalluksien syntymisen. Oleellista meille on, että työskentelyssä asiakkaan kanssa pyritään vaikuttavaan uudistumiseen. Siinä yksi pointtimme.

Coaching on coachin ja coachattavan henkilön välinen vuorovaikutussuhde, jonka tarkoituksena on edistää itsetuntemuksen ja oppimisen kautta sellaista käyttäytymisen muutosta, joka auttaa coachattavaa sekä hänen organisaatiotaan menestymään.

Tiimi- ja ryhmäcoaching ovat tehokkaita kehittämisen muotoja, joiden toteutus on räätälöitävissä asiakkaiden tarpeisiin.

Haetko uutta suuntaa urallesi tai uusia haasteita kehittyäksesi? Mietitkö nykyisen työsi mielekkyyttä tai vaikkapa työssä kehittymistä? Tuntuuko, että junnaat paikallasi ja motivaatio on kateissa?

Valmentava organisaatiokulttuuri

Organisaatiokulttuuri on noussut yhä tärkeämmäksi menestystekijäksi. Organisaatiokulttuuri koostuu asenteista, uskomuksista ja käyttäytymisistä, jotka voivat olla myös tiedostamattomia. Uusille jäsenille se välittyy tapoina ja ”meidän mallina” havaita, ajatella ja tuntea.

Kun strategiaa tukevan organisaatiokulttuurin kulmakivet on määritetty, voidaan johtaminen ja toimintatavat rakentaa niiden pohjalta. Valmentava johtamiskulttuuri kannustaa kaikkia organisaatiossa etsimään itse ratkaisuja, tekemään yhteistyötä ja ottamaan vastuuta.

Koulutukset

Coachingtoimisto Pointti järjestää avoimia sekä räätälöityjä coachingkoulutuksia liittyen coachingtaitoihin ja esimerkiksi coachingkulttuurin luomiseen organisaatiossa. Kohderyhmäämme ovat sekä yksityisen että julkisen sektorin puolen uudistuvat organisaatiot.

Coachingtoimisto Pointti

Coachingtoimisto Pointti haluaa tukea uudistuvia organisaatioita heidän muutosmatkallaan rohkealla ja ammattimaisella tavalla.

Uskomme kohtaamisten voimaan, olipa sitten kyseessä yksilö, työtiimi, johtoryhmä, koko henkilöstö tai asiakas. Nopean muutoksen keskellä kaikki kohtaamiset – sekä organisaation sisällä että asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa – ovat tärkeitä; face-to-face, virtuaalisesti, pikainen käytäväkeskustelu, fasilitoitu tilaisuus.

Panostamme asiakastyössä vuoropuheluun, kuunteluun ja asiakkaan tavoitteiden ymmärtämiseen. Coacheina valmennamme ja tuemme, mutta myös selkeäsanaisesti haastamme asiakasta löytämään uusia näkökulmia. Luonnollisesti lähtökohtana on organisaation strategian menestyksellinen toteuttaminen.

IN ENGLISH